Thursday, 16/08/2018 - 20:29|
Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường THPT Vĩnh Định 2003 - 2018.

- Căn cứ vào kế hoạch số /KH-THPT về việc tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập của nhà trường;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động văn nghệ năm học 2017-2018 của  ban VHVN.

Ngày ban hành:
07/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

- Căn cứ vào kế hoạch số   /KH-BVHVN của ban VHVN chào mừng kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường

Ban VHVN thông báo việc tập luyện văn nghệ chào mừng lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trường ngày 4/9/2018 đến các giáo viên, lớp và CLB ÂN cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
07/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

- Căn cứ vào kế hoạch số   /KH-THPT về việc tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập của nhà trường;

- Căn cứ vào kế hoạch số   /KH-BVHVN của ban VHVN chào mừng kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường

Ban VHVN xây dựng kế hoạch tập luyện văn nghệ chào mừng lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trường đến các chi đoàn cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
07/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
03/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
03/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/10/2017
Ngày hiệu lực:
25/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/10/2017
Ngày hiệu lực:
25/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/05/2017
Ngày hiệu lực:
24/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực