Wednesday, 23/10/2019 - 02:12|
Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường THPT Vĩnh Định 2003 - 2018.
Văn bản liên quan

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

Ngày ban hành:
19/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

- Căn cứ vào kế hoạch số /KH-THPT về việc tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập của nhà trường;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động văn nghệ năm học 2017-2018 của  ban VHVN.

Ngày ban hành:
07/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực