Wednesday, 23/10/2019 - 02:31|
Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường THPT Vĩnh Định 2003 - 2018.
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách CBGV-CNV 2017

 

       SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        

                             

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN THEO TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học 2017-2018

 

1. Tổ Toán (2 nữ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

1

Nguyễn Hữu Trung

TTCM

Toán

2001

0915.050.122

2

Lê Minh Hiếu

TPCM

Toán

2007

0915.003.286

3

Đoàn Đăng Hải

PHT

Ths

2001

0915.361.779

4

Đặng Quang Hà

Giáo viên

Toán

1999

0944.234.342

5

Nguyễn Xuân Chính

Giáo viên

Toán

2003

0915.042.456

6

Nguyễn Quang Hoàng

Giáo viên

Toán

2006

0915.313.147

7

Hoàng Trọng Anh

Giáo viên

Ths

2009

0976.322.709

8

Đỗ Văn Kiện

PBT ĐT

Toán

2010

0974.015.895

9

Trần Lập

Giáo viên

Toán

1999

0918.394.555

10

Vũ Thị Thương

Giáo viên

Toán

2011

0983.979.847

11

Cao Thị Thương

Giáo viên

Toán

2012

0974.430.326

12

Nguyễn Văn Nhật

Giáo viên

Ths

2004

0915.030.504

2. Tổ Lý-Kỷ (3 nữ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

1

Võ Văn Tuấn

TTCM

Vật lý

2004

0918.394.333

2

Nguyễn Quang Đức

TPCM

KTCN

2006

0905.774.234

3

Phạm Chí Tam

HT

Vật lý

1983

0905.061.100

4

Ng.Thị Hồng Ngọc

Giáo viên

Vật lý

2005

0985.668.292

5

Nguyễn Công Tất

Giáo viên

Vật lý

2003

0945.833.345

6

Thái Ngọc Ánh

Giáo viên

Ths

2009

0983.472.314

7

Phan Văn Tình

PBT ĐT

Vật lý

2008

0973.629.899

8

Nguyễn Chơn Cảm

BT ĐT

Vật lý

2008

0915.135.345

9

Nguyễn Thị Kim Chi

Giáo viên

Vật lý

2011

01696.949.937

10

Nguyễn Thảo Nguyên

Giáo viên

KTCN

2015

01695.306.372

3. Tổ Hóa (5 nữ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

1

Đặng Quang Thắng

TTCM

Hóa học

2006

01686.158.342

2

Ng.Thị Ngọc Tâm

TPCM

Hóa học

2004

0916.613.345

3

Lê Kiên Cường

Giáo viên

Hóa học

2001

0985.182.505

4

Trần Thị Tiểu Vân

Giáo viên

Hóa học

2003

0989.621.206

5

Trần Thị Ngọc Nhân

Giáo viên

Hóa học

2011

0919.041.222

6

Hoàng Thị Hòa

Giáo viên

Hóa học

2009

0944.050.060

7

Lê Thị Thu Thanh

Giáo viên

Hóa học

2012

0973.604.429

 

4. Tổ Sinh-Kỷ (3 nữ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

1

Nguyễn Đăng Phụng

TTCM

Sinh học

2001

01298.022.789

2

Nguyễn Duy Phương

PHT

Sinh học

2001

0945.349.052

3

Hoàng Quốc Hạt

Giáo viên

Sinh học

1999

01688.576.327

4

Phạm Thị Thanh Bình

Giáo viên

Sinh học

2011

0915.357.868

5

Lê Thị Nhuyền

Giáo viên

Sinh học

2011

01683.705.592

6

Tạ Thị Kim Anh

Giáo viên

KTNN

2004

0975.240.417

5. Tổ Tin (3 nữ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

1

Lê Thanh Phú

TTCM

Tin học

2009

0942.250.787

2

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Giáo viên

Tin học

2005

0913.108.515

3

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

Tin học

2009

0905.539.178

4

Trương Thị Lê Na

Giáo viên

Tin học

2014

0943.645.019

6. Tổ Ngữ văn (5 nữ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

1

Nguyễn Thanh Bình

TTCM

Ngữ văn

1997

0906.590.504

2

Võ Thị Bê

TPCM

Ngữ văn

2010

0967.664.135

3

Hoàng Văn Tuyến

CTCĐ

Ngữ văn

2001

0979.880.195

4

Ng.Thị Bích Hồng

Giáo viên

Ngữ văn

2014

0966.291.392

5

Lê Thị Quỳnh Trang

Giáo viên

Ths

2014

01293.201.999

6

Lê Thị Ánh Ngọc

Giáo viên

Ths

2012

0935.499.305

7

Nguyễn Thùy Dung

Giáo viên

Ngữ văn

2012

01684.850.596

8

Ng.Văn Nhật Thành

Giáo viên

Ths

2014

01685.363.179

7. Tổ Sử-Địa (5 nữ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

 

Ng.Thị Cẩm Hằng

TTCM

Ths

2006

0905.467.333

1

Phạm Như Ý

TPCM

Ths

2004

0935.814.689

2

Hà Thị Dung

Giáo viên

Lịch sử

2009

0977.950.440

4

Trương Thị Lan

Giáo viên

Lịch sử

2000

0949.474.267

5

Trần Công Tý

Giáo viên

Ths

2009

0964.563.444

6

Lê Thị Hưởng

Giáo viên

Địa lý

1990

01278.972.194

7

Cáp Thị Nhi

Giáo viên

Địa lý

2015

01688.779.992

8. Tổ GD-QP (2 nữ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

1

Nguyễn Ngọc Sinh

TTCM

GDCD

2006

0973.229.127

2

Lê Xuân Vũ

TPCM

QP

2009

0948.755.466

3

Đậu Thị Thu Hà

Giáo viên

GDCD

2009

0988.279.690

4

Bùi Thị Thùy An

Giáo viên

GDCD

2009

0935.700.433

5

Lê Ngân Phương Hằng

Giáo viên

QP

2010

0988.711.113

 

9. Tổ Tiếng Anh (4 nữ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

1

Lê Quang Nghĩa

TTCM

T.Anh

2000

0916.121.595

2

Nguyễn Văn Hòa

TPCM

T.Anh

2006

0976.559.679

3

Văn Thị Mỹ Phương

Giáo viên

T.Anh

2007

0983.395.777

4

Lê Hữu Nam

Giáo viên

T.Anh

2004

0918.985.805

5

Đinh Thị Chung

Giáo viên

T.Anh

2012

0915.219.357

6

Trần Quốc Tú

Giáo viên

T.Anh

2004

0983.347.225

7

Phạm Thị Nữ

Giáo viên

T.Anh

2011

0935.357.389

8

Nguyễn Quốc Dũng

Giáo viên

T.Anh

1998

0942.045.789

9

Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên

T.Anh

2014

01669.468.893

10. Tổ Thể dục (1 nữ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Quảng

TTCM

Thể dục

2001

0979.472.012

2

Lê Minh Hải

Giáo viên

Thể dục

2006

0916.288.457

3

Ng.Hoàng Nguyên Anh

Giáo viên

Thể dục

2000

0983.338.345

4

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

Thể dục

2009

0905.697.297

11. Tổ Văn phòng (6 nữ; trong đó có 2 nữ HĐ)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Môn

Năm vào ngành

Số điện thoại

1

Lê Thị Nga

TTVP

Kế toán

1993

0905.862.559

2

Cao Thanh Huyền

TPVP

Văn phòng

2003

0972.456.555

3

Lê Văn Anh

PHT

Tiếng Anh

2001

0919.899.218

4

Võ Văn Nam

Nhân viên

Thiết bị

2011

0945.120.444

5

Ng.Thị Kim Dung

Nhân viên

Thiết bị

2016

0967.925.005

6

Lê Thị Ngọc Hà

Nhân viên

Thư viện

2004

0967.924.777

7

Lê Thị Hoàng Oanh

Nhân viên

Y tế

 

0977.625.667

8

Nguyễn Văn Hướng

Nhân viên

Bảo vệ

 

01258.049.571

9

Nguyễn Văn Hùng

Nhân viên

Bảo vệ

 

0948.347.009

10

Hồ Thị Ánh

Nhân viên

Tạp vụ

 

01649.235.288

 

Triệu Phong, ngày 01 tháng 9 năm 2017

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

      Phạm Chí Tam


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết